X
X

Select Your Currency

Türk Lirası $ US Dollar
X
X

Select Your Currency

Türk Lirası $ US Dollar

Linux İşletim Sistemlerinde Çok Yer Kaplayan Dosyaları Öğrenme

HomepageArticlesSunucu/VPS/VDSLinux İşletim Sistemlerinde Çok Yer...

Linux işletim sistemlerinde çok yer kaplayan dosyaları öğrenmek için aşağıdaki komutları yazarsanız öğrebilirsiniz.

du -a /var  |  sort -n -r  |  head -n 10

du -hsx *  |  sort  -rh  |  head  -10

Linux işletim sistemi kurabileceğiniz VDS paketlerimiz için tıklayabilirsiniz.


Hosting Billing System by WISECP
Top